Home

Hydrofoba effekter

Rapporten hydrofoba Coatings marknaden ger en detaljerad analys av den globala marknadens storlek, regional och nationell nivå marknadens storlek, segmente marknadstillväxt, marknadsandel, konkurrensläge, försäljning analys, effekter av inhemska och globala aktörer på marknaden, värdekedjan optimering, handelsregler, senaste utveckling, möjligheter analys, strategisk marknadstillväxt. Hydrofoba ämnen är vanligen lipofila, men det finns undantag som fluorkarboner och silikoner. Exempel på hydrofoba ämnen är teflon, vissa typer av silikon, fetter och kolväten. [1] Dessa egenskaper finns på grund av skillnader i elektrostatisk attraktionskraft mellan par av molekyler Den hydrofoba effekten Fysik, matematik och teknologi: allmän Strävan mot minimering av energin gynnar den hydrofoba effekten. Dock är det så att entropin, som kan beskrivas som graden av oordning, ökar när olika molekyler blandas. Den normala tendensen för system är att gå mot större oordning (högre entropi). Strävan mot ökad entropi motverkar därför den hydrofoba effekten

Effekterna av COVID-19 på hydrofoba Coatings Market

hydrofob. hydrofob [-fo:ʹb] (latin hydroʹphobus, av grekiska hydrophoʹbos 'vattenskyende', av hydro-och grekiska phoʹbos 'fruktan', 'skräck'), term använd om ämnen med sådana egenskaper att de repelleras från en vattenfas. Ordet kan även användas om en del av en molekyl, ett aggregat av molekyler eller en makroskopisk kropp som inte väts nämnvärt av vatten färgytan har inte polerats och konstruktionens topp-24plus hydrofoba effektvideo. KISHO Si-901 topp keramikglasbeläggning hydrofob effekt. KISHO-beläggning 6H, 7H, 8H, 9H, 10H hårdhet på produkten! Tack kunder för vårt KISHO-märkes uppmärksamhet och support Hydrofoba förband Frågeställning. A. Vilket preparat rekommenderas? B. När är detta lämpligt att använda? Kriterier. Sår lämpliga att lokalbehandla med hydrofoba förband. Mål. Målet är att välja rätt lokalbehandling utifrån sårstatus och anamnes. Åtgärd och information. A. Rekommenderat förband är: Sorbact; Sorbact gelkompres

Hydrofob - Wikipedi

 1. Vattenmolekyler kan bilda vdW-bindn till hydrofoba molekyler. Vätebindningar är starkare än vdW-bindn. Alltså klumpar vattenmolekylerna ihop sig med varandra och knuffar undan de hydrofoba molekylerna, men vi tycker att det ser ut som om det är de hydrofoba molekylerna som klumpr ihop sig med varandra
 2. Kolesterol och andra fettämnen är nämligen hydrofoba, Effekten är dock större, reduktionen av LDL i blodet ligger mellan 50 och 60 procent jämfört med kring 40 procent för statiner. Källa: Jörg Carlsson, hjärtspecialist vid länssjukhuset i Kalmar. DELA DENNA ARTIKEL. Share on Facebook Share
 3. imerar kontaktområdet mellan vatten och icke-polära molekyler
 4. Denna effekt brukar kallas för den hydrofoba effekten. Tensider för tekniska applikationer har oftast 8-18 kolatomer i den hydrofoba delen. Den hydrofila delen. Den amfifila molekylens hydrofila del består antingen av en eller flera joniska eller starkt polära grupper
 5. Hydrofoba effekten. Unionpedia är ett koncept karta eller semantiska nätverk organiserade så ett uppslagsverk eller ordbok. Det ger en kort definition av varje koncept och dess relationer. Detta är en jätte på nätet mental karta som ligger till grund för konceptdiagram

I boken står det: Den hydrofoba effekten spelar särskilt stor roll när det gäller att stabilisera de globulära proteinernas molekyler Är det så för att den hydrofoba effekten gör att det blir laddat som gör att dipolbindningar kan uppstå, och de bindningarna stabiliserar? (Det är väl ändå inte den hydrofoba effekten i sig som gör att det globulära proteinet stabiliseras. På grund av den hydrofoba effekten kommer lipider i en vattenlösning att vända de opolära eller hydrofoba svansarna på så sätt att de undviker kontakt med vattnet. Därigenom kan det bildas ett dubbelskikt med lipider, ett sk bilayer, eller sfäriska vesiklar eller miceller Den hydrofoba effekten: hydrofoba grupper söker sig mot proteinets mitt medan polära och hydrofila aminosyror söker sig ut mot vattnet. Proteiner skrivs från N-terminalen till C-terminalen. Domäner är strukturella delar i ett protein som gruppar ihop sig. Subenheter är proteiner som med flera C- och N-terminaler. Proteinklasse This video explains the phenomenon known as the Hydrophobic effect, based on molecular structure and electronegativity analysi

Den hydrofoba effekten - Flashback Foru

Global hydrofoba beläggningen Scope och marknadsstorlek. Hydrofoba beläggningen marknaden segmenteras efter region (land), spelare, efter typ, och med tillämpning. Spelare, intressenter och andra deltagare i den globala hydrofoba beläggningen marknaden kommer att kunna få övertaget när de använder rapporten som en kraftfull resurs Genom den hydrofoba effekten veckas proteinet så att opolära aminosyror placeras inuti proteinet utan kontakt med det omgivande vattnet. Genom veckningen kommer polära sidokedjor att placeras på ytan, vilket gör proteinet vattenlösligt

Skolkemi - experimen

I motsats till geometriska modeller som används för liganddesign, såsom farmakophorer, riktar det hydrofoba egenmode-tillvägagångssättet mot blymodulerande peptiddesign hydrofoba egenmodebärande delsekvenser, inklusive de som inte är synliga från röntgen- och NMR-studier, såsom extracellulära segment och slingor Material- och miljöforskning där olika former av ytbehandlingar och hydrofoba material hittas och utvärderas är en central del i det isbildningsförebyggande arbetet. - Det finns en stor utmaning i att hitta nya och bättre modeller för att förstå de meteorologiska effekterna av klimatförändringar, säger Jun Yu, professor vid Umeå universitet Undvik silikon för att täta formen, använd i så fall annan fog eller bygglim, då silikonets hydrofoba effekt kan ge porer. Om du inte har möjlighet att vibrera, banka på formen eller på annat sätt kompaktera och få ur luften, så kan du i stället välja en lös konsistens på betongen Tensidmolekylen, hydrofoba effekten och tillsätning av elektrolyter som ger mindre elektrostatisk repulsion och ger lägre cmc. Micellbildningen börjar vid en viss temperatur , kraft-temperatur. solubilisering. Micellär lösning kan solubilisera opolära och svagt polära ämnen genom att de kommer att finnas i micellstrukturen

hydrofob - Uppslagsverk - NE

 1. antibakteriell effekt på de utvalda bakterierna. Upprepade försök har genomförts med denna metod för att få fram ett medelvärde av den antibakteriella effekten. Generellt sett så är skillnaden mellan de olika substansernas antibakteriella effekt inte särskilt stor, då det endast rörde sig om ett fåtal millimeter
 2. Den hydrofoba föreningen av fluorkarbonmodifierade polyakrylamid-vattenhaltiga lösningar har undersökts på mesoskopisk nivå genom att beakta variationen av roten medelstora kvadrat (RMS) änd-till-änd avstånd med användning av dissipativ partikeldynamik (DPD) -imulering. Dess hydrofoba föreningsegenskap påverkas av typen av den hydrofoba gruppen, saltet, temperaturen och skjuvningen
 3. Mot en strukturell biologi av den hydrofoba effekten i proteinvikning - vetenskapliga rapporter. ämnen ; Abstrakt ; Introduktion ; Resultat och diskussion ; Bestämning av de varm och kalla denaturerade tillståndsensemblern
 4. ant driving fo..
 5. Att vara hydrofoba medel för att frukta vatten. I kemi, hänvisat till egenskapen hos en substans att stöta bort vatten. Det är inte att ämnet stöts bort av vattnet så mycket som det har en brist på attraktion till det. En hydrofob substans uppvisar hydrofobicitet och kan kallas hydrofob
 6. Det finns många olika typer av hydrofoba ämnen och de vanligaste på marknaden är silikonat, silikonharts, silan, oligomer siloxan och polymer siloxan. Användningsområden för dessa ämnen varierar och tiden innan den vattenavvisande effekten uppstår varierar även den. Dock är de vattenavvisande egenskaperna desamma
 7. hydrofoba sanden inte orsakar miljöskadliga effekter i mark- och grundvatten. Dock analyserades inte koncentrationen av andra, kiselfria, organiska föreningar i detta arbete, och detta förblir en viss osäkerhet som behöver undersökas i framtida arbeten

Den oljiga kärnan i ett globulärt protein bildas genom segregering av dess hydrofoba grupper. Proteinytor är däremot mosaik som innehåller inte bara polära och laddade grupper utan även hydrofoba sådana som ofta förekommer i fläckar som är avgörande för bindning och igenkänning av andra molekyler och för montering av proteiner i större strukturer Figur 2: Effekt av hög saltkoncentration på hydrofoba interaktioner. Det hydrofoba mediet av HIC består av en inert matris av sfäriska partiklar belagda med ligander innehållande alkyl- eller arylgrupper. De hydrofoba interaktionerna uppträder under måttligt höga saltkoncentrationer (vanligen 1-2 M ammoniumsulfat eller 3 M NaCl) Triglycerider är inte lösliga i vatten men det är fosfolipider som har en hydrofil (vattenälskande) och en hydrofob (vattenhatande) del. Den hydrofoba effekten är viktig för att cellernas membran ska hållas ihop. [1] Olika typer av fetter: Mättade fetter består av fettsyror där varje kol binder fulltaligt med väte Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna. Utsläppen har minskat kraftigt i Sverige, men halterna av kvicksilver i insjöfisk är fortsatt höga. Kvicksilver kan inte brytas ned utan lagras i mark, vatten och i levande organismer

Funktioner för torrt murbruk produkter hydrofoba tillsatser bör ha följande egenskaper: 1) bör pulverprodukter, 2) med god omblandning prestanda, 3) den totala producerar hydrofoba mortel och upprätthålla långsiktiga effekter, 4) ytan inte negativt påverka bindningsstyrka, 5) miljövänlig A. Hydrofoba interaktioner . B. Van der Waals-bindningar . C. Disulfidbryggor D. Vätebindningar . E. Elektrostatiska bindningar ; Hydrofob interaktion (effekt) En typ av kemisk bindning, där två molekyler i en vattenlösning hålls ihop för att de har hydrofoba (vattenskyende)

Hormoner hos djur at Gothenburg University - StudyBlue

Hydrofoba effekter video - KISHO Corporation Co

Karoten är ett allmänt namn för biokemiska föreningar som spelar en viktig roll vid fotosyntesen, och den har två välkända former: alfakaroten och betakaroten. Det kan bara syntetiseras av växter. De innehåller inte syre, och det gör dem hydrofoba, vilket innebär att de ogillar vatten Effekten av en inblandad hydrofob tillsats blir aldrig lika tydlig som vid en efterbehandling med en vattenavisande impregnering, men den bör ändå framträda vid ett enkelt test med vattendroppar, se Figur 4. Förenklat kan en hydrofob betong ses som ett membran där vattendroppar stoppas medan vattenånga tillåts passera

Hydrofoba förband - Sårwebbe

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [HSK]Hydrofoba effekten ..

 1. Syfte och mål. Detta projekt har som mål att demonstrera en teknik för en ny hållbar flotationsprocess för selektiv extraktion av basmetaller från sulfidmalmer, baserad på total eller partiell ersättning av fossilbaserade xantatderivat med biobaserade, biologiskt nedbrytbara hydrofoba organosolv-lignin nanopartiklar
 2. ska underhållskostnader över konstruktionens livslängd. Många utsatta betongkonstruktioner ytbehandlas med vattenavvisande impregneringsmedel med dessa syften
 3. Jag undrade om det här. Skulle detta vara motsatsen eller den hydrofoba effekten eller i grunden av samma anledning? Jag tänkte att det skulle klumpas ihop för att det att bilda burar runt icke-polära molekyler inte skulle vara entropiskt gynnsamt för de icke-polära molekylerna eftersom de skulle vilja interagera med varandra med vander waal-krafter, eller hur
 4. Den globala Fertilizer hydrofoba medlet marknadens storlek beräknas uppgå till USD miljoner 2026, från USD miljoner år 2020, på en hög CAGR under 2021-2026. Global Fertilizer Hydrofob Agent Scope och marknadsstorlek. Gödnings hydrofoba medlet marknaden segmenteras efter region (land), spelare, efter typ, och med tillämpning
 5. honung liksom användning av hydrofoba förband är ett attraktivt och säkert alternativ till antibiotika vid kraftig biobörda och används även vid sårinfek-tion (i kombination med antibiotika). Risken för resistensutveckling och potentiellt miljöskadande effekter är betydligt överdriven
 6. osyra - i det inre av proteinet, skyddat från lösningen runt proteinet (vatten)

3 orsaker: felveckats (hydrofoba aa på ytan), behövs inte längre, cykliner i csc måste brytas ned för att processen ska kunna gå vidare. Proteinet märks med ubiquitin som binder via sin C-terminala aminosyra till aminogruppen i lysins sidokedja i det protein som ska brytas ned. Detta görs via en isopeptidbindning Då hydrofoba molekyler upptas i ett hydrofobt område, ökar volymen och böjningen mot oljefasen minskar, eller med andra ord ökar böjningen mot vattenfasen. Om molekylen skickas mot vattenområdet beror effekten av upplösningen till en viss del av laddningen, eftersom läkemedlet beter sig som en elektrolyt och främjar de strukturer som är mindre böjda mot oljefasen Koppling effekter och exponering o biologisk provtagning i samma vatten som PPP o dubbelkolla med helvatten och jmfr med CA • I vilken utsträckning bidrar kantzoner • Hydrofoba substanser - hur väl modelleras run-off för dessa ämnen i FOCUS • Utvärdering av våra villkor -Grundvatten. Detta projekt har som mål att demonstrera en teknik för en ny hållbar flotationsprocess för selektiv extraktion av basmetaller från sulfidmalmer, baserad på | Vinnov Plastpartiklar kan även ackumulera hydrofoba (vattenskyende) ämnen som kan tas upp av organismerna och orsaka negativa effekter. Mikroplaster har hittats i vattenlevande djur i fältstudier, men i regel i mindre mängder än de som observerats i labora-toriestudier där negativa effekter påvisats. Mer forskning behövs om effekter vid de expo

Statiner - kolesterolsänkarna som splittrar läkarkåren

apotekarprogrammet galenisk farmaci 16,5 hp introduktion till galeniken ett läkemedel mer den aktiva substansen galenisk farmaci har fått sitt namn av galeno Lackskydd för alla typer av billacker. Skyddar billacken mot nedbrytning och glansminskning. Minska vidhäftning av smuts, insekter, trafikfilm, vägsalt och tjära och gör därmed det enklare att tvätta bilen ren Antistatisk, lätt tvätt.Bra hydrofobtAnti-ultraviolett funktion. Anti-aging effekt. Skydda din bil mot åldrande, blekning, väder- och solerosion, surt regn,.

Hydrofob effekt - Hydrophobic effect - qwe

- Kolväten har låg löslighet i vatten- Kolväten har en tendens att aggregeraΔG är . 0 för aggregation,dvs det är en spontan processΔG = ΔH -TΔSDen hydrofoba effekten är driven av entropi, inteentalpi!Vatten blir is-likt i gränsskiktet till opolära strukturer för attkompensera förlusten av vatten-vatten interaktionerTvå feta molekyler minskar sin totala ytarea genom. Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier. Sök kurs och kursplane Beskriva anomala termodynamiska egenskaper hos vatten och beskriva ursprunget av den hydrofoba effekten. Förklara de molekylära termodynamiska egenskaperna för enkla makromolekyler i lösning. Lärandemål. Efter kursen skall studenten kunna

Surfaktanter - KFKA1

Hydrofob interaktion - Unionpedi

Fenomenet kallas den hydrofoba effekten och kan även förklara varför t.ex. kolvten inte löser sig i vatten. Teoretisk analys av micellbildningsfenomenet . För att förklara varför miceller börjar bildas vid en i de flesta fall väldefinierad koncentration ha I samband med farmakodynamik (vad ett läkemedel gör mot kroppen) är den hydrofoba effekten den viktigaste drivkraften för bindning av läkemedel till deras receptormål. Å andra sidan tenderar hydrofoba läkemedel att vara mer toxiska eftersom de i allmänhet bibehålls längre, har en bredare fördelning i kroppen (t.ex. intracellulär), är något mindre selektiva när det gäller. bryta ned hydrofoba ämnen som orsakar skum. Ett flertal vägar finns för att behandla överskottsslammet så att skumproblem minskar i effekter kan i gynnsamma fall motivera en behandling av överskottsslam före rötkammaren oberoende av om problem föreligger med skumbildning

Effekten är kortvarig och kan påverka antingen ett eller flera vävnader/organ på en och samma gång. Aktionspotentialen (elektriciteten) går längs med axonet som är nervtråden. I slutet på axonet sitter sker en kemisk reaktion som gör att en signalsubstans alltså ett ämne som signalerar till andra celler, frisläpps Hur mycket av ett ämne som tas upp i blodbanan är helt avgörande för dess effekt. Även om det sällan talas om detta så tas de flesta naturliga ämnen upp väldigt dåligt pga av att de är hydrofoba och genomgår omfattande metabolisering i levern

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE B] hydrofob effekt ..

 1. Denna effekt kan uppnås på olika sätt. Det vanligaste sättet är att under papperstillverkningsprocessen tillsätta en emulsion eller dispersion av ett hydrofobt material och en katjonaktiv stärkelse. Många olika hydrofoba material kan användas. Bland de mest effektiva och mest använda är så kallade hydrofoba
 2. Syntes är ju när något skapas. Motsatsen är analys, då det sönderdelas. Jag som utbildar mig till biomedicinsk analytiker måste förstå syntes för att kunna utföra analys. Proteinsyntes är helt enkelt skapandet av protein, något som sker i cellen. Protein är en jätteviktigt makromolekyl som finns i form av antikroppar, enzymer, transportmolekyler, och som delar a
 3. Hårmakeriet är utbildade Hårologer på folkungagatan på södermalm. En frisör som kan mer
 4. ering bubbla agent prestanda för effekt organiskt kisel eli
 5. Hydrofoba föroreningar avstöter vatten och hålls i marken eftersom de lockas till mark- eller sedimentpartiklar, vilket gör dem svåra och kostsamma att rengöra. De kan kvarstå i miljön och flytta genom matkedjan från jord till mat till människor, eller från sediment till fisk till människor
 6. Som jag nämnde tidigare angående hydrofoba effekten så samlar den de opolära hydrofoba molekylerna på ett och samma ställe. På samma sätt påverkar vattnet proteinmolekylerna. De hydrofoba delarna samlas i mitten och proteinet får sin optimala struktur

Grundläggande biokemi - Ett biologiskt membra

Ladda ner royaltyfria Vätning och ytspänning för vatten. hydrofil och hydrofoba yta. Dålig vätning och god vätning av ytan. stock vektorer 162749618 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfoton, vektorfiler och illustrationer ekotoxikologiska tester på mikrobiella processer i marken indikerar att effekter på markprocesser inte för väntas vid halter som underskrider 0,57 mg/kg TS. Utgående från detta har ett ekotoxikologiskt riktvärde på 0,1 mg/kg TS använts för effekter i mark vid känslig markanvändning och 0,6 mg/kg TS för mindre känslig markanvändning

1.En koleretisk effekt. Som stöd för denna mekanism har man bla påvisat en förbättrad leversekretion och förkortad transittid för en radiomärkt gallsyraanalog [5]. Man tror dock inte att denna koleretiska effekt är tillräcklig för att förklara de gynnsamma kliniska effekter man noterat. 2.En direkt cytoprotektiv effekt. Hydrofoba. Enligt tillgängliga data skulle den triglyceridsänkande effekten nå en platå vid 40 mg medan effekten på HDL minskar vid doser över 20 mg rosuvastatin [8]. Data om effekter på CRP finns inte tillgängliga för bedömning. Biverkningar. I [9] var biverkningsfrekvensen på samma nivå som för placebo och dominerades av GI-relaterade besvär Bakterie och svamphämmande effekt. Reducerar smärta genom fuktreglering. Stimulerar granulations och epiteliseringsfasen. Omläggningsteknik. Skyddsfilmen ska avlägsnas före applicering. Kompressen är liksidig, vilket innebär att båda sidor kan appliceras mot såret

infekterade sår. De preparat som utvärderas är honung, jod, hydrofoba förband (Sorbact) och polyhexametylenbiguanid (PHMB). Utifrån de fakta och studier som finns tillgängliga i dagsläget görs en utvärdering av preparaten utifrån deras effekt, hur toxiska de är och om de selekterar för resistens hos bakterier Den hydrofoba effekten Vattenstruktur Störande molekyler opolära Cysteinbryggor = SS Bryggor = Disulfidbryggor Stabiliserar tertiärstrukturen Hår? Myoglobin Prostetisk grupp. 12-10-29 6 Proteinstruktur Kvartärstruktur Cro protein λ-Fag två subenheter Hemoglobin från människa fyra subenhete 0 varor : SEK 0,00 (inkl. moms) Kundvagn Inga varor i kundvagnen. Logga in | Skapa ny användar Den stora effekten är dock entropisk och finns hos lösningsmedlet; eftersom vattnet inte kan bilda vätebindningar eller dipolbindningar till en opolär yta måste det ha hög ordning (låg entropi) i kontakten med ytan. Går två hydrofoba ytor samman frigörs det högt ordnade vattnet och en entropivinst sker

The Hydrophobic Effect - YouTub

C/ Effekter av PFAS-kontaminerade sediment från Rosersberg.12 3.4. hydrofoba vilket teoretiskt borde förhindra ackumulation av PFAS till lipider. Trots detta visar erfarenheten att lipidinnehållet är väsentligt för biotillgängligheten och PFOS tyck Hydrofobic Snow Foam är en optimerad rengöringsformulerad produkt baserad på modern teknik för fordonsindustrin. Skummet fäster på olika ytor för att låta konserveringskomponenterna (hybridvax, Siloxan och Sio2) skapa ett mycket hydrofobisk och långvarigt skydd. Avancerad tvätt- och konserveringsteknik förbättrar glansen och skapar en slät och mycket hydrofob yta. Den hydrofoba.

Detergents Rengöringsmedel Svensk definition. Medel för kemisk rengöring, vanligtvis bestående av långkedjade alifatiska baser eller syror, vilka utövar sina rengörande (fettlösande) och antimikrobiella effekter genom ytverkan som hänger samman med medlens såväl hydrofila som hydrofoba egenskaper Produkten bygger på de spännande effekter som Humus- och Fulvosyra har på kroppens olika biokemiska funktioner. Humusämnen (HS) är komplexa och heterogena blandningar av polydispersa material som bildas i mark, sediment och vattendrag av biokemiska och kemiska reaktioner under förfall och omvandling av rester av växter och mikrober (en process som kallas humifiering) ingående substrat genom den hydrofoba effekten, vilket bidrar till en närmre interaktion mellan substraten[11]. En syntes av en hydrazon tert-butyl karbazon (målmolekyl (4)) planerades utifrån dess möjlighet till Diels-Alder reaktion via sitt konjugerade system

 • Vintage bags.
 • Swr3 silvester 2017.
 • Anställningsförhållandet inledning till den individuella arbetsrätten.
 • Spanien temperatur året runt.
 • Viking bio 20 manual svenska.
 • Lng värmevärde.
 • Får man finnar av godis.
 • Brax synonym.
 • Siffrornas betydelse i bibeln.
 • Vardagsstark schema.
 • Stora tavlor ikea.
 • Känselbortfall tår.
 • Samtycke fotografering gdpr.
 • Manakish mhamara.
 • Musikaffär växjö.
 • Mängdbrott.
 • Maker projects.
 • Rechte witze.
 • Sonos play 1 väggfäste.
 • Gåsamiddag lund.
 • Fågelbur 120 cm.
 • Ramsor om känslor.
 • Max friscomål pris.
 • Kursnedgång synonym.
 • Vad har kolonialism med rasism att göra.
 • Killelekens lagsta kort.
 • Account protonvpn.
 • Itp1 eller itp2 tiotaggare.
 • Festhalle dürwiß.
 • Java simpledate.
 • Sojaanbau deutschland karte.
 • Civilian jeep.
 • Svensk sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning.
 • Fotografiska historia.
 • Gallringsmall södra.
 • Melrose place house.
 • Varför behöver växter vatten.
 • Höghastighetståg hastighet.
 • Moderna tider reddit.
 • Lenovo tab2 a10 30 10 surfplatta 16 gb lte.
 • Rim och ramsor.