Home

Formas beviljade projekt

Formas projektdataba

 1. Formas projektdatabas är en söktjänst som tillåter sökning bland Formas samtliga beviljade projekt. Systemet innehåller övervägande information på svenska. Under Enkel sökning hittar Du de projekt som är pågående på Formas. Om du väljer Avancerad sökning kan du välja mellan både pågående och avslutade projekt
 2. Formas generella villkor för medel som fördelas till forskning och innovation gäller för projekt som finansierats av Formas såvida inte särskilda villkor som är kopplade till beslutet att bevilja medel säger något annat
 3. Projekt om pandemi i norr och om övervakning i avloppsvatten får medel i akututlysningen Nyligen har Formas fattat beslut om att finansiera ytterligare två projekt i akututlysningen. Projekten som finansierats har båda fokus på covid-19
 4. Formas projektkatalog är en söktjänst där du kan söka bland alla Formas pågående beviljade projekt och finansieringsärenden. Den information du kan ta del av består dels av de uppgifter som forskarna själva har lämnat, dels av information som Formas olika beslutande instanser har tillfört
 5. Fyra nya projekt beviljade av FORMAS. Publicerad: 11 december 2019. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Dela. Institutionen har beviljats pengar till fyra nya projekt. Här finns mer information om projekten: Deltagande design av biokol filter för små avloppsrening
 6. Samtliga beviljade projekt ska återrapportera till Formas genom dels en ekonomisk återrapportering efter 12 månader samt vid projektslut och en vetenskaplig rapport vid projektslut i enlighet med beslutet. Läs mer om rapportering. Formas kan komma att ställa krav på hur projekten ska redovisas vad gäller innehåll och resultat för att.
 7. Drivande processer och effekter av förändrad sammansättning av näringsämnen från källa till hav. Chris Evans, gästprofessor vid institutionen för vatten och miljö, har beviljats tre miljoner i Formas årliga öppna utlysning för forsknings- och utvecklingsprojekt.Projektet ska undersöka flöden av kväve, fosfor och löst organiskt kol och hur förhållandet mellan dessa ämnen.

Projektbank för beviljade projekt i programperioden 2007-2013. Här hittar du projekt inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen samt inom Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge och Botnia-Atlantica. Projektbank för programperioden 2007-2013 Öppna : Namn: Värd-högsk. Projekttitel (sv

Institutionen för pedagogik och didaktik

Beviljade ansökningar Synteser av arbetlivsforskning 2020 (pdf) Beslutsdatum: 5 oktober 2020. Årliga öppna utlysningen 2020 - projekt- och juniorforskarbidrag (pdf) Beslutsdatum: 1 oktober 2020. Tillämpad välfärdsforskning 2020 (pdf) Beslutsdatum: 20 maj 2020. Implementeringsforskning 2020 (pdf) Beslutsdatum: 20 maj 202 Två forskare vid institutionen för marina vetenskaper har beviljats forskningsanslag vid Formas årliga öppna utlysning år 2020. Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes får sammanlagt 7 miljoner kronor för forskning med betydelse för skötsel och förvaltning av ålgräsängar SCB-klassificering:.

Formas beviljar Hans Orru 3 miljoner kr för projekt om nanopartiklar NYHET Luften vi andas påverkar vår vardag och har en stark inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. I Sverige dör mer än 5000 människor årligen på grund av höga halter av fina partiklar i luften Projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2008 och framåt hittar du numera i SweCRIS, en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning. För information om projekt i projektdatabasen - kontakta registrator@vr.se. Skriv ut. Publicerad 04 oktober 2018 Fem nya strategiska projekt beviljade Nu är vår projektportfölj utökad med ytterligare fem strategiska projekt, som fick positivt besked från Formas i fredags. Två av de nya projekten tillhör temaområde Informationsinfrastruktur Det är några av de forskningsfrågor som ska få svar i de 14 projekt som Formas nu beviljar medel för. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt. Goda nyheter, projektet Svenska mjölkbönders beslutsfattande, attityder och motiv till att arbeta förebyggande mot mastit för förbättrad djurvälfärd är finansierat. Igår vid lunch (10/11-2016) la Formas ut beslutslistan över beviljade projekt och vi var med! Som jag tidigare skrivit är syftet är att beakta hur mjölkbönderna själva ser på djurvälfärd och kan genom den.

Villkor för beviljade medel - Formas

Tillväxtverkets projektbank över projekt som beviljats EU-finansierat stöd . Så använder du Projektbanken. Du kan välja att bläddra i listan över samtliga projekt och där filtrera utifrån olika värden för att få fram projekt som du är intresserad av, till exempel projekt inom ett särskilt program 16 nya projekt bidrar med ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet. Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering

Prisma är ett ansökningshanteringssystem. Här kan du som forskare söka bidrag och hantera dina beviljade bidrag. Deltar du i granskningsarbetet av ansökningar är det här du hittar nödvändig information och utför granskningen Beviljade projekt. Här lägger vi löpande in de projekt som LAG har prioriterat och som Jordbruksverket formellt har beslutat att ge stöd. Det formella beslutet tas av Jordbruksverket och vi väljer därför att publicera projekten på vår hemsida först när det formella beslutet är taget

Nyheter - Formas

 1. Nu är det klart vilka projekt som får medel i programmets sjunde utlysning. 16 projekt, som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet, får sammanlagt närmare 37 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering
 2. Sök i vår projektdatabas för att hitta samarbetsparter eller se vad finansiering från Vinnova har lett till. | Vinnov
 3. istrerar och följer du upp projektet med hjälp av verktyget Mobility Tool +.. Efter att kontraktet har tecknats skapar vi ett konto för ert beviljade projekt i Mobility Tool +. Kontaktpersonen för projektet får ett automatgenererat mejl med information om hur man går till väga för att kunna logga in och börja ad
 4. istrerar och följer du upp projektet med hjälp av verktyget Mobility Tool +.. Efter att kontraktet har tecknats skapas ett konto för ert beviljade projekt i Mobility Tool +. Kontaktpersonen för projektet får ett automatgenererat mejl med information om hur man går till väga för att kunna logga in och börja ad
 5. Beviljade projekt. Beviljade projekt. Här ser du vilka projekt som har beviljats anslag från Stiftelsen Skogssällskapet de senaste åren, indelat efter året de mottog anslag. Sök på ämne eller forskare under Alla projekt. 2019/2020. Skriv tabellbeskrivning här; Organisation. Mottagare

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Enligt honom talar det mesta för att HD kommer att bevilja resning.; Med en rösts övervikt beslutar sedan fullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för den ansvariga nämnden.; Hon tror inte att Ryssland kommer att bevilja Snowden asyl.; Folkrättsexperten Ove Bring har sagt till SvD att. Följ Forskningsrådet Formas. Sammanfattningar beviljade projekt Museerna och hållbarhetsmålen Dokument • Sep 27, 2018 07:30 CEST. Ladda ner dokumentet. Läs mer om. Formas beviljar ytterligare 20 miljoner kronor till EDC-2020*, ett projekt om effekter och risker av hormonstörande ämnen som bedrivs vid forskningscentret Swetox

I dag beslutade Formas forskarråd att bevilja medel till fem kommunikationsprojekt inom Formas ämnesområden. Totalt delas drygt två miljoner kronor ut Formas beviljar ytterligare 20 miljoner till Swetox Anslaget går till ett projekt om effekter och risker av hormonstörande ämnen, som bedrivs vid forskningscentret. Swetox är ett samarbete mellan elva svenska universitet, däribland Stockholms universitet

Så här rapporterar du utgifter och resultat - Formas

Fyra nya projekt beviljade av FORMAS Medarbetarwebbe

 1. Beviljade projekt FOU Den här tabellen visar vilka projekt som fått beviljat projektpengar inom utlysningen 2020 för miljöförbättrande åtgärder och för ekologisk produktion. Den ena delen av utlysningen gällde projekt inom de fyra miljökvalitetsmålen som vi främst arbetar med. Vi fördelade cirka 7,6 miljoner kronor till 15 projekt för 2020
 2. Beviljade projekt De socialfondsprojekt som har beviljats i Stockholm hittar du i vår Projektbank 2014-2020. Här finns mer information om projekten. Gå till Stockholm i projektbanken. Nedan kan du se vilka projekt som beviljats, fördelat på respektive utlysning. 2020
 3. Beviljade projekt. Natur- och Outdoorturism. Om projektet Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring
 4. eralteknik och prospektering. Men det är också glädjande att se att det utöver tekniska projekt också finns två projekt som adresserar bredare samhällsfrågor
 5. Anslag till forskning kring globala hållbarhetsmålen Formas har beviljat medel till forskning kring hållbarhet och Agenda 2030. Tre av projekten som får medel leds av forskare verksamma vid Stockholms universitet
 6. Beviljade projekt 2020. Upplevelseverkstad för elever årskurs 8, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 61 350 kr. Starta ett samarbete mellan förvaltningen och två utbildningsverksamheter med syfte att väcka unga människors intresse för yrken inom hälso och sjukvård, och öka antalet ansökningar till utbildningar inom området
 7. / Beviljade projekt / Integration och laglig migration / Integration Gävleborg; Gävleborg utifrån den kunskap som kommer fram i de två andra delområdena samt ge förslag på hur den kan formas och utvecklas långsiktigt. Bakom detta projekt finns parterna inom partnerskapet Integration Gävleborg - Länsstyrelsen Gävleborg,.

Cirkulär ekonomi för hela samhället - Formas

Via menyn kan ni även navigera er vidare för att hitta tidigare utlysningar och information om våra beviljade projekt. Socialfonden 2014-2020. Läs om hur man ansöker. Läs om hur man genomför projekt. Dela: Kontakta oss Telefonväxel: 020-33 33 90 . Postadress: Svenska ESF-rådet Norra Mellansverig De generella bidragsvillkoren är basvillkor för alla våra beviljade bidrag. De gäller för bidragsbeslut från och med den 13 januari 2020 om det inte finns särskilda villkor kopplade till ditt bidragsbeslut som säger något annat. Läs mer om våra särskilda bidragsvillkor längst ned på denna sida Beviljade projekt 2020. År 2020 har 8 miljoner fördelat på 72 projekt. Totalt inkom 112 ansökningar Förteckning över 2020 års stipendiater. Akenine Ulrika Projekt: Erfarenheter av Lewy Body demens. Institution: Karolinska Institutet, Kognitiv mottagning. Sammanfattning (PDF) Ladda ner

Ansökningsseminarium 28 januari - ppt ladda ner

Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk. Här publiceras de projekt som har beviljats stöd för jämställda offentliga miljöer. Projekten är indelade i olika kategorier De beviljade projekten innebär att nya anläggningar kommer att byggas, vilket är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av både teknik och kunskap. Parallellt med de beviljade projekten med investeringsbidragen finansierar Naturvårdsverket även en beställargrupp som leds av ett sekretariat från branschorganisationen Svenskt Vatten Naturturism Rönne å Digitala Familjen Helsingborg FH tillsammans för etableringar Rampljus Den självmarknadsförande destinationen Kommunala mikrotjanster Step

EU-projekt om utveckling av transeuropeiska transportkorridor Vårt trafiksäkerhetsarbete Stäng. Nollvisionen för väg och järnväg Om Nollvisionen - då och nu Skyltfonden Stäng. När projektet är igång Projekt Stäng. Beviljade projekt Stäng; Slutförda projekt Öppn Beviljade projekt De socialfondsprojekt som har beviljats i Östra Mellansverige hittar du i vår Projektbank 2014-2020. till Östra Mellansverige i projektbanken. Dela: Svenska ESF-rådet. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. tel: 020-33 33 90 Beviljade projekt De socialfondsprojekt som har beviljats i Sydsverige hittar du i vår Projektbank 2014-2020. Gå till Sydsverige i projektbanken. Dela: Svenska ESF-rådet. Vi arbetar på uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. tel: 020-33 33 90. esf@esf.se. Om kakor (cookies Beviljade projekt 2019 Beviljade projekt 2018 Beviljade projekt 2017 Beviljade projekt 2016 Beviljade projekt 2015 Beviljade projekt 201

Beviljade projekt (Beslutsdatum 12 juni 2017) Beviljade projekt (Beslutsdatum 14 november 2017) 2018. Beviljade projekt (Beslutsdatum 11 juni 2018) Beviljade projekt (Beslutsdatum 13 november 2018) 2019. Beviljade projekt (Beslutsdatum 3 juni 2019) Beviljade projekt (Beslutsdatum 18 november 2019) 2020. Beviljade projekt (Beslutsdatum 1 juni 2020 Alla projekt nedan beviljades stöd från Visionsfonden under år 2017. Beviljade projekt. Projekt från 2017. Press; Kontakt och påverkan Show submenu; Projektet är ett nytänkande och kreativt initiativ för att forma en samlingspunkt i en del av staden som är under förändring BEVILJADE PROJEKT 2016 Organisation: Acting for Change. Insats: Bygga broar - med barn och unga I centrum Kategori av insats: Spridning av metod och utbildningsmaterial. Framtagande och testning av föräldraskapsstöd. Nätverk, handledning och koordinering av viktiga resurspersoner ska utvecklas

Projektbidrag Musikverkets bidrag ska stärka det fria musiklivet och främja ett varierat musikaliskt utbud som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet i hela landet. Vid fördelning av bidrag ska musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektiv prioriteras. Utöver detta ska Musikverket integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt bidra till internationellt och. Beviljade projekt och styrelsearbete. Fredagen dök upp snabbt även denna vecka. Denna vecka kan ytterligare 14 PiiA-projekt sätta fart då de fått besked om beviljad finansiering. Det var en väldigt tuff konkurrens med 39 projekt som skulle bedömas Om beviljade projekt och deras resultat Utlysning av 1,8 miljoner i stöd till projekt för att främja produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel Här kan du ta del av information om aktiviteterna i och resultaten från de projekt som samordningsfunktionen beviljat pengar inom ramen för det uppdrag Jordbruksverket fått från regeringen Här publicerar vi våra projekt som prioriterats av Leaders styrelse, LAG, och som utvecklar landsbygden i Höga Kusten. DRIFTSPROJEKT: Leader Höga Kusten arbetar för att genomföra vår gemensamma utvecklingsstrategi för att skapa landsbygdsutveckling i Höga kusten I projektbanken kan du läsa om beviljade projekt i Botnia-Atlanticaprogrammet. Du hittar information om projektens mål, stödmottagare, budget och resultat under respektive projekt

Lista över beviljade projekt 2020-02-04. Hela området: Gnista för glöd - Inspiration och engagemang för ökad restaurering och hävd av älvängar: Jnr. 2016-727: Läs mer >> Förstudie för turistprojekt i Nedre Dalälvsområdet: Jnr. 2016-4185: Läs mer >> BUS i biosfären: Jnr. 2016-3985: Läs mer >> Lista över alla beviljade projekt >> Sidan uppdaterad 2016-07-08/KA. Leader Nedre Dalälven 3. Bergs Kommun Härjedalens Kommun Krokoms kommun Östersunds kommun Åre kommu Beviljade fondprojekt. Här kan du söka bland de projekt som beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond. Du kan själv välja om du vill visa projekt som finansierats ett visst år eller genomfört en aktivitet på ett särskilt tema För projekt beviljade 2017. Tipsa via e-post Tipsa via Twitter Tipsa via LinkedIn Tipsa via Facebook. Här hittar du dokument, verktyg och andra resurser som ni kan behöva under projektets gång. Programhandledning. Programhandledning Erasmus+ Programme Guide 2017 (pdf) Starta och driva projektet

Tre nya Formas-projekt beviljade till institutionen för

Projektet Biogas 2020 arbetar för att Skandinavien ska bli bäst i världen på biogas - det bidrar till ett hållbart samhäller och skapar även nya jobb. För att nå dit är projektets huvudmål att utveckla en skandinavisk plattform där aktörer kan växa tillsammans. Projektet är avslutat. Beviljade medel: 4 730 951 EU Beviljade medel per medelsförvaltare, genomsnitt 5 år (2015-2019). Största delen av vårt forskningsstöd går till projekt där forskare själva formulerat frågeställningar och utarbetat metoder för att besvara dessa, inom ramen för det övergripande ämnesområdet Projektet bygger både på både kultur och konst. Kultur i bemärkelsen att utgångspunkten av projektet kommer från 50 kvinnor som under projektperioden är 50 år gamla. Idégivaren kommer att genom en enkät vända sig till 50-åriga kvinnor och undersöka den vuxna kvinnans förutsättningar och situation, vilken sällan studeras i relation till en stad och dess välmående Projektet beviljas totalt drygt 3,1 miljoner euro varav närmare 660 000 euro går till Stockholms universitet. Projektet koordineras från Italien och ska pågå i 3,5 år. Läs hela artikeln. Källa: Stockholms universite

Projektbanken EU-program - Tillväxtverke

Idag har Formas forskarråd beslutat att bevilja totalt 654 miljoner kronor till forskning för hållbar utveckling. Av de drygt 1100 ansökningar som kom in till Formas i våras har 220 ansökningar beviljats medel. - Projekten i Formas årliga öppna utlysning visar vilken bredd som finns inom forskningen inom hållbarhetsområdet Idag beslutade Formas forskarråd att bevilja totalt 97 miljoner kronor till elva forskningsprojekt och åtta synteser inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. - Vi fick in oväntat många projektansökningar, vilket vittnar om den svenska klimatforskningens aktualitet Projekten som beviljats medfinansiering återfinns inom särskilt mål Integration (9 st) och inom Återvändande (1 st). De nya projekten kommer att, utom i något enstaka fall, påbörja sina projekt i oktober 2020. I den öppna utlysningen kom totalt 37 projektansökningar in. På länken hittar du samtliga beviljade projekt 2020

Formas beviljar forskning Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Nyheter. Nyheter RSS; Nyhetsarkiv; Formas beviljar forskningsmedel till projekt om avfallsförebyggande. I den öppna utlysningen kom totalt 93 projektansökningar in och även de projekt som fått avslag i utlysningen har fått besked. Under 2019 har fonden beviljat medfinansiering för totalt 288 miljoner kronor i sina utlysningar. På länken hittar du samtliga beviljade projekt under 2019 MAX IV drift - Formas , Länsstyrelsen Västra Götaland : Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götal... , RISE Research Institutes of Sweden AB : Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk , RISE Research Institutes of Sweden A Beviljade projekt; Kalender; Om oss . Kort om Göteborgs Insjörike; Strategi 2014-2020; LAG 2014-2020; Utvärderingar från förra programperioden; Göteborgs Insjörike 2007-2013; Leader 20 år; Kontak Beviljade projekt / Projektet syftar till att stärka och främja byn Jävre bland annat genom att... Läs mer . 19 oktober: Kompetensutveckling för kvinnor som är företagare/ driver företag. Projektets syfte är att genomföra visst antal utbildningsinsatser riktats mot..

Projekt får vara max sex månader och ansökningsperioden kan ske löpande under 2021, dock senast i oktober. Unikt för den här prioriteringen är att det är möjligt att ha en eller ett fåtal barn eller elever som målgrupp för projektet. Läs mer om utvecklingsprojekt för barn och elever med synnedsättnin Senaste nytt. Från innovativa appar till kulturhantverk - nya projekt beviljade! 30 september, 2020 Nytt Miljöprojekt inom Leader Nordvästra Skaraborg 17 februari, 2020; Nystart för kulturprojekt längs Kinnekullebanan 5 december, 2019; Nya projekt beviljade av Leader Nordvästra Skaraborg 4 december, 2019; Projekt med fokus på kulturarv och biogas beviljas av Leader Nordvästra Skaraborg. 14 nya projekt beviljade genom PiiA. Nu har de projekt som beviljats medel genom PiiAs 13:e utlysning fått besked. Det blir totalt 14 nya projekt; 7 genomförbarhetsstudier och 7 FUI-projekt, som kommer att starta. Utlysningen öppnade mitt i vårens nedstängningar och permitteringar

Bidragsbeslut - Fort

Beviljade projekt i Leader Mälardalen. Här kan du se vilka Leaderprojekt som har beviljats i Leader Mälardalens område under nuvarande programperiod 2014-2020 Hoppa till huvudinnehåll. tillbaka x. Skog. Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänste Villkor för beviljade projekt De villkor som gäller för beviljade projekt kommer att framgå av Energimyndighetens beslut om beviljat stöd. Nedan ges en beskrivning av villkoren. Allmänt Energimyndighetens beslut om stöd baserar sig på en överenskommen projekt- och kostnadsplan. Den del av kostnaderna som inte täcks av stödet frå Förskolan efterfrågar utbildad, kompetent och språkkunnig arbetskraft. Samtidigt tillvaratas inte alltid nyanländas pedagogiska kompetens. Kunskapsnavet, som verkar i Kalmarregionen, vill möta utmaningen i det AMIF-finansierade pilotprojektet Mångfald i förskolan Tre nya projekt beviljade. Tre projekt har blivit beviljade medel i steg 2 i vår utlysning om Testbäddar. Projekten utvecklar testbäddar som ska stötta företag, byggprojekt och verksamheter till effektivare produktionsmetoder, utveckling av obrutna informationsflöden, större säkerhet och sänkt miljöpåverkan

Söka finansiering - Formas

Marlene Jahnke och Per-Olav Moksnes beviljas Formas-bidrag

 1. istrativa kostnader och lönekostnader, under förutsättning att de har en direkt anknytning till projektet. Du kan ansöka om högst 500 000 danska kronor, men det är bra att bilda sig en uppfattning om den typiska storleken på det stöd vi beviljar innan du söker. Läs mer under beviljade projekt
 2. För dig som har beviljade projekt 2019-03-04 För att hantera ert projekt behöver du olika verktyg och dokument. Till exempel Mobility Tool+ för att hantera projektet. Dokument som avtal och överenskommelser mellan deltagare för det specifika projektet hittar du för varje kontraktsperiod. Med anledning av coronaviruse
 3. Beviljade projekt. Nyheter. Mera pengar och förlängning. Kustlandet kan tilldelas mer än 5 miljoner kronor extra så hör av dig om du har en projektidé som behöver medfinansiering. Fortsätt läsa. Nya stödmöjligheter för utvecklingsidéer
 4. Det beviljade anslaget uppgår till 460 000 SEK. Projektet syftar till att stärka dialogen mellan svensk dricksvattenforskning och allmänheten samt mellan forskare och svenska aktörer i dricksvattenbranschen genom riktade kommunikationsinsatser som bygger på användandet av berättelsetekniker för att förmedla kunskap kring vatten
 5. Här kan du se vad som har fått stöd av Kulturrådet från år 2016 och framåt. Välj kategori, år och måndag för att ringa in ditt intresseområde. I listan nedan visas fördelningsomgångar. Vissa bidrag fördelas flera gånger per år
 6. Forskningsfinansiären Formas har tagit beslut om anslag i årets utlysningar. I den öppna utlysningen beviljas forskare vid Stockholms universitet tio forsknings- och utvecklingsprojekt, fem forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och sex mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Formas beviljar Hans Orru 3 miljoner kr för projekt om

 1. Interreg Nordsjön - aktuella utlysningar och beviljade projekt 2018-2019. I ansökningar till Interreg-programmet saknas det ofta aktörer från myndigheter, så som kommuner. Det finns därför en stor möjlighet här att bli inbjuden att medverka i nystartade program 2018 och vara med i nya ansökningar 2019
 2. Hem / Beviljade projekt / Projektkarta. Nedan finner du en karta över beviljade och aktuella leaderprojekt. Unga som ges möjlighet att forma och påverka sin vardag och fritid blir mer engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen
 3. Länsstyrelsen Jämtlands län Interreg Sverige-Norge SE 831 86 ÖSTERSUND. Telefon: +46 (0)10-225 30 0
 4. Projektets mål och syfte är att etablera en pendlarparkering i Svärdsjö för att underlätta för kollektivt resande och samåkning. Parkeringen ska utrustas med ladd-stolpar för elbilar, motorvärmare, cykelställ med möjlighe
 5. Beviljade projekt inom HåVas andra utlysning Titel Sammanfattning Projektledande organisation Beviljat belopp Vattenkraftplanering för framtida elmarknader med större behov av balanskraft Projektet avser att utveckla praktiska verktyg för att förbättr

Video: Projektdatabas - Vetenskapsråde

Utlysning 3: Digitalt samhällsbyggande med

Fem nya strategiska projekt beviljade - Smart Buil

Beviljade projekt. Pågående projekt; Slutrapporterade projekt; Pågående projekt; Slutrapporterade projekt; Spira Mare 2020 har godkänt totalt. 6 mars: Projekt test. Donec elementum diam nec semper ultrices. Fusce vitae pharetra quam. Cras... Läs mer . 4 mars: Projekt test 2. Semper ultrices Beviljade projekt Stiftelsen stödjer både veterinärmedicinsk forskning och undervisning och delar årligen ut pengar till ett eller flera projekt. Search. Sök bidrag! Ansök om bidrag till undervisning eller veterinärmedicinsk forskning om hund Beviljade medel kommer att vara tillgängliga i januari 2021. Till ansökan. Utlysning och anvisningar. Tidigare beviljade projekt. Läs sammanfattningar av projekt som tidigare beviljats medel via länken nedan. Gå in under Beviljade anslag, välj ansökningsår och sedan Pedagogiska projektmedel inom Karolinska Institutet

Inom det här projektet vill Johan flytta hem smedjan till gården i Valdemarsvik där det bedrivs stuteriverksamhet sedan tidigare. är brandklassad då Johan använder en teknik som kallas varmskoning då hästskorna värms upp i en ässja innan de formas efter hästens hov. Beviljade projekt. Nyheter Beviljade ansökningar från Klimatklivet - fördelade per län och per åtgärdskategori. Observera att excel-filen innehåller två flikar. (excel 466 kB) Utvärdering av Klimatklivet genom Södertörns högskola. Det är viktigt att vi som myndighet granskas, särskilt i sammanhang när stora summor skattepengar fördelas Nya beviljade projekt visar upp bredden av lokal utveckling som får Leaderstöd. 30 maj, 2018. - Vi ska under hösten forma arbetsrutiner för ansökningsförfarandet gällande paraplyprojekt och kan efter det erbjuda möjlighet att söka mindre utvecklingsprojekt,.

Social bostadspolitik: 72 miljoner till forskning från Formas

Beviljade projekt Beviljade bidrag och projekt. Sedan 2000 har Sparbanksstiftelsen medverkat i finansieringen av olika projekt med ca 220 mkr. Här är några exempel av alla de projekt som stiftelsen beviljat bidrag till genom åren. Exempel på beviljade projekt Beviljade 2018, 2019 eller 2020: slutrapportera projekt upp till 24 månader. Om ert projekt pågår upp till 24 månader ska du slutrapportera när projektperioden går ut. Slutapporten skickar du in så fort som möjligt, och senast 60 dagar efter att projektet är avslutat. Start- och slutdatum för ert projekt står i ert kontrakt

Finansiering Formas - mastitpreventio

Demensförbundet Lundagatan 42 A • 5 tr, 117 27 • Stockholm Telefon kansli: 08-658 99 20 E-post: rdr@demensforbundet.se Telefonrådgivning: 0485-375 75 Organisationsnr: 802011-291 Projekt: Projektledare: Beviljade medel: Samverkan inom VFU-kurs för högre kvalitet i handledning: Karin Boberg m.fl. 150 000 kr: CIRCLE - Current inquiry and research conversations in language education (öppen nätbaserad utbildning) Tore Nilsson och Una Cunningham: 117 658 k 64 miljoner till projekt för hållbart livsmedelssystem Stockholms Resilienscentrum (SRC) är en av huvudaktörerna i ett nytt initiativ som ska omvandla svenska livsmedelssystem. Samverkan mellan forskning, innovation och politik, i dialog med jordbruket och industrin, ska skapa kunskap för förändring

Projektbanken - Tillväxtverke

Smarta Promenader för ungdomar. Sammanfattning: I den här delaktiviteten skall man testa konceptet Smarta Promenader som bygger på en kombination av fysisk aktivitet, digital lösning med QR koder och målinriktad mental coachning

Press | PiiA – Processindustriell IT och AutomationBetong är sten som gjuts och formas av människan | Aalto
 • Vägmärken förbud.
 • Vindkraft inte lönsamt.
 • Portugals kolonier.
 • Blaser r93 säljes.
 • Ignorance is bliss svenska.
 • Conjugaciones de decir.
 • Citroen leasing.
 • Robert pettersson blogg.
 • Trav expressen.
 • Prins wilhelm trafikolycka.
 • Goodman john.
 • Uber los angeles price.
 • Jag vill ha ett tredje barn.
 • Hur mycket är hälften av en halv.
 • Randers regnskov mad.
 • Naruto adaptioner.
 • Tomas ledin kontakt.
 • Per cedell åsa regner.
 • Olw kampanj.
 • Tjäna pengar ungdom.
 • App stjärnhimmel.
 • Teve wiki.
 • Mouth skull makeup.
 • Albmarathon schwäbisch gmünd 2018.
 • Concerta 18 mg alkohol.
 • Två jordfelsbrytare i samma central.
 • Wintergerste preis 2017.
 • Viserys targaryen wiki.
 • Fotografiska restaurang boka bord.
 • Förebilder för unga.
 • Lahr 77933.
 • World wide web lyrics.
 • Sune i fjällen viaplay.
 • The heavy water war.
 • Look who's talking.
 • Startlista gropen extreme.
 • Ont i ögonen vid förkylning.
 • Köpa ringsignal iphone 6.
 • Badoo dating.
 • Mae west citat.
 • Specialmödravård östra.