Home

Anarkism ekonomi

Anarkism är en bred rörelse med flera underliggande teorier. [9] Trots sitt namn är inte anarki och anarkism samma sak som kaos.Istället är anarkister ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin. [10] Ordet anarkism härstammar från grekiskans an archos vilket betyder utan härskare [11] Anarkism i politisk betydelse är således inte synonymt med. Nyligen fick jag en säck potatis från ett odlingskollektiv av två personer på besök. Vi pratade politik över en kopp kaffe, och det togs inte ut några avgifter, vare sig för potatis, kaffe eller samtal

Anarkistisk ekonomi beskriver teori och praktik av ekonomisk aktivitet i ett anarkistiskt samhälle. 78 relationer Statens roll i ekonomiskt liv och anarkism är begrepp som ömsesidigt exkluderar. För närvarande är statens roll i någon ekonomi uppenbar. En av de grundläggande principerna för anarkismen är avsaknaden av makttyngd, människans frihet från någon form av tvång, vilket strider mot konceptet av staten. Idag deltar den i ekonomiskt liv överallt och använder dessutom olika.

Anarkism. En politisk riktning som vill att samhället ska organiseras utan statligt tvång och istället helt på samverkan mellan frivilliga. Direktdemokrati: Alla röstar på en och samma gång om ett beslut, t.ex. i klassrummet Tidig historia. Ordet anarkism härstammar från grekiskans αv αρχή - an (utan) archos (härskare), och det förekom första gången i ett skådespel av Aischylos 467 f.Kr.. Långt innan termen anarkism myntades levde människor under tusentals år i samhällen utan regering. [1] Det var endast efter de hierarkiska samhällenas uppsving som anarkistiska idéer formulerades som en. Anarkism, ursprungligen ett grekiskt ord (anarkhía) som betyder icke-styre, förknippas med oordning och kaos.Det gemensamma draget hos anarkistiska riktningar är strävan mot ett samhälle fritt från övermakt - huvudsakligen staten, men traditionellt också kyrkan Wikipedias länkportal om anarkism. Här hittar du länkar till massor av artiklar som handlar om anarkismen och dess filosofer. Anarkismen är knappast enhetlig, den innehåller individualism och kollektivism, kompromisslös aktionism till icke-våld, primitivster och civilisationsförespråkare Anarkism. En politisk riktning som vill att samhället ska organiseras utan statligt tvång och istället helt på samverkan mellan frivilliga. En övertygelse att folk med gemensamt språk, kultur och ekonomi ska utgöra en egen självständig stat, ett fosterland. Ett land vars intresse sätts framför individen. Nazism

Social anarkism, även kallad frihetlig socialism, företräds främst av Michail Bakunins och Pjotr Kropotkins arvtagare och är huvudsakligen centralelementet i det som idag kallas frihetlig socialism.. Dess anhängare tenderar att framhäva gruppgemenskap i form av kollektiva organisationer. Den sociala anarkismen delas in i två huvudfåror Under 1830-talet utvecklades den praktiska anarkismen av Warren i USA, och något senare av Proudhon i Frankrike. I Tyskland utvecklades den filosofiska anarkismen vidare av Stirner, en samtida till Proudhon. Proudhon och Warren förespråkade mutualistisk ekonomi, medan Stirner mer förespråkade ett slags existentialism Anarkistisk ekonomi och Anarkism · Se mer » Anarkismens symboler. Inom anarkismen finns en mängd symboler. Ny!!: Anarkistisk ekonomi och Anarkismens symboler · Se mer » Autarkism. Autarkism är en politisk filosofi som förespråkar individualism, den individuella frihetens och självförsörjningens ideologi. Ny!! 17 anarkism.info podcast - Intervju med ockupanterna i Blodstensskogen. By admin on torsdag, september 3, 2020. I det här avsnittet intervjuar vi ockupanterna i Blodstensskogen, en liten men viktig skog i Uppsala som kommunen och privata aktörer vill skövla för att bygga bostadsrätter Liberaler bekämpar all maktkoncentration. Demokratin, rättsstaten och marknadsekonomin är alla nödvändiga instrument för att skydda den enskilde mot okontrollerad maktutövning från andra.Medan socialismen ifrågasätter kapitalet och anarkismen ifrågasätter staten ifrågasätter liberaler varje system som innebär att maktutövning inte kan balanseras och kontrolleras

Anarkism - Wikipedi

 1. När den ekonomiska krisen slog till runt 2009 så var landet därför i en väldigt utsatt position, med stora skulder, korruption, en ekonomi som inte längre var självständig på grund av integreringen med EUs ekonomiska och monetära politik, och ett alltmer desillusionerat folk
 2. Inledning och syfte Då jag valde att fördjupa mig i anarkismen gjorde jag det för att jag hört så mycket om anarkismen och jag ville veta vilket som var riktig och inte. Jag bedömer att man har använt anarkismen som en liktydighet till terrorism, kaos och laglöshet. Frågan är ju om något av detta stämmer
 3. . Ordet anarkism härstammar från grekiskans ant archos vilket betyder utan härskar
 4. Anarkism: George Orwell, Syndikalism, Anarkistisk ekonomi, Spanska revolutionen, Anarkosyndikalism, Michail Bakunin, Ravachol, Anarkopacifism [K Lla Wikipedia] on.
 5. alvård; Medier och kommunikation. Mediernas uppbyggnad och funktion; Media och samhället; Nyhetsvärdering; Media och påverkan; Ekonomi och handel. Privatekonomi.
 6. Nivå 5. Inledning till anarkismens filosofiska ursprung och misstag [EN] Marx vs Bakunin - Alan Woods [EN] Anarchism and Socialism - G.V. Plekhanov. Ett brev om Proudhon - Karl Marx . Nivå 6. Anarkism och den första internationalen. Internet Marxist-Writers Archive Section, The Conflict with Bakunin Nivå 7. Klassisk analys av anarkistiska.

1. Inledning Anarkismen är väldigt intressant eftersom den strävar efter att skapa ett visst motstånd emot de övriga politiska ideologierna. Att säga att någon är anarkist brukar skapa fördomar som helt enkelt grundas på omedvetenhet om anarkismens innebörd. Jag har valt att göra ett arbete om anarkism för att reda ut skillnaden mellan anarkisters och icke-anarkisters synsätt på. Anarkismen har lett till några av 1900-talets största revolutioner. Samtidigt som anarkisterna genom organisationen Industrial Workers of the World organiserade sig genom Europa växte även fascismen. År 1936 tog General Franco makten i delar av Spanien medan resten av landet upplevde en social revolution. Spaniens ekonomi kom att i stor utsträckning styras av arbetarna under ett antal. Anarkism är en bred rörelse med flera underliggande teorier. Trots sitt namn är inte anarki och anarkism samma sak som kaos.Istället är anarkister ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin. Ordet anarkism härstammar från grekiskans an archos vilket betyder utan härskare Anarkism i politisk betydelse är således inte synonymt med kaos (anarki) anarkism. anarkism är en politisk lära med många olika inriktningar. Anarkister vill skapa ett samhälle där den enskilda människan inte (19 av 132 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse Anarkism, vanligen av grekiskans ἀν (utan) + ἄρχειν (att styra) + ισμός (från stammen -ιζειν), an archos, utan härskare/herrar), är en politisk inriktning med syfte att skapa ett samhälle fritt från stat, kapitalism och alla andra hierarkiska system och auktoritära strukturer. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism - bl.a. med utgångspunkt i vad som.

ekonomi - anarkism.inf

Anarkism, en politisk riktning vars anhängare, anarkister, eftersträvar ett samhälle där individen utsätts för så lite tvång som möjligt. Beteckningen anarkist användes första gången under franska revolutionen, snarast som en hånfull benämning på de vänsterradikaler som förde en i de moderata revolutionärernas ögon destruktiv, ansvarslös politik Anarkism Ekonomi Filosofi. Historia Idéhistoria Juridik Litteratur. Massmedia Psykologi Socialism. marxism. marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier. Eftersom mycket i det som kallas marxism saknar grund hos Marx, är det viktigt att skilja mellan det i snäv mening marxska tankegodset och den vidare marxistiska idévärlden Anarkism . Inledning . Anarkism grundas på orättvisor samt makt klyftor och även klasskillnader. När industrialiseringen drog igenom Europa på 1700-talet så skapades stora ekonomiska klyftor vilket ledde till att rikedomar gav väldigt mycket makt inom samhället Idag finns det flera olika perspektiv kring hur stark roll staten ska ha för att kunna styra ekonomin och för att ansvara kring de ojämlikheter som marknaden resulterar i. Ett annat ekonomiskt system som finns, som också oftast anses vara motsatsen till marknadsekonomi, Fakta om social anarkism

Kristen anarkism är en ideologisk inställning som kombinerar anarkismens förkastande av hierarkier och förtryck med kristen tradition. Om den politiska ideo: Anarkism: Anarkistisk ekonomi Arbetarråd Civil olydnad Civilt motstånd Direkt aktion Generalstrejk Husockupatio Anarkismen är teorin och åsikter som förkunnar människans frihet från någon tvångsförvaltning av honom eller någon makt. Anarkister förespråkar avskaffandet av alla former av exploatering och tvång. Anarkismens idéer formulerades först av antikens grekiska och antika kinesiska filosofer. Men den främste teoretisten oc Anarkism; Format. Inbunden (281) CD-bok (2) E-bok (282) Häftad (4) Kartonnage (1) Ljudbok (1) Nyheter. Nya böcker (13) Bevaka (17) Utgivningsår. 2021 (21) 2020 (126) 2019 (119) 2018 (129) 2017 eller äldre (984) Inspiration. Med recension (3) Med provläsningsavsnitt (1) Pris. Under 100 kr (93) Under 200 kr (495) Under 400 kr (950. 2. Anarkismen(eller iaf delar av den) är närmast besatt vid ordet konkret. Detta leder då till sådan stelbenthet och ovilja/okamratlighet att ingen kreativitet eller pålitlig kontakt kan byggas upp. De delarna av anarkismen liknar populismens korkade flock som behöver enkla, och väldigt konkreta och korta grejer att följa Liberalismen är en ideologi som präglat politik och ekonomi under flera århundraden. Många av våra svenska riksdagspartier har liberala tankegångar i sin politik, helt eller delvis. Som med alla ideologier finns det både för- och nackdelar med liberalismen. Själva grundtanken, den enskilda individens rätt till frihet, är förstås positiv i sin helhet

Här hittar du de program från Sveriges Radio som du kan lyssna på som podd Diskussioner om ekonomi, handel och företagande. Flashback International Inc 1461 First Avenue, New York, NY 10075-2201, US Allt möjligt! Filosofi, (o)politik, ekonomi, anarkism, frihet! Val till EU-parlamentet gick av för några dagar sen, och det finns en hel uppsjö av diverse rubriker

Anarkistisk ekonomi - Unionpedi

Tags: anarkism, Arbete, arbetslinjen, ekonomi, etik, kommunism, politik, utopism. Politisk filosofi. Politisk Filosofi är en radikal och progressiv blogg som erbjuder pertinenta analyser av viktiga samhällsfenomen ur ett vetenskapligt och pragmatiskt perspektiv Anarkism (från grekiskans ἀν (utan) + ἄρχειν (att styra) + ισμός (från stammen -ιζειν), an archos, utan härskare, är en politisk riktning med syfte att avskaffa statsmakten, kapitalismen och alla andra hierarkiska och auktoritära strukturer i samhället. Det finns ett flertal olika varianter av anarkism, men det gemensamma målet är ett stats- och klasslöst.

Mises var emot anarkism, då han likt många idag ansåg att anarkism var en form av kaos under vilket individer inte skulle kunna åtnjuta några rättigheter överhuvudtaget. och att det därför var rimligt att införa en centralplanerad ekonomi Organiseringen av ekonomi 1 december, 2015; Eko-anarkismen och klimatförändringarna 20 november, 2015; Arkiv Arkiv. Detta inlägg är baserat på en slutuppgift jag skrev inom ramen för en kurs i internationella relationer (IR) om klimat och global governance, i januari 2015. Jag publicerar den här eftersom den samtida anarkismens. Anarkismen som kulturellt ideal behöver inte nödvändigtvis vara knuten till anarkismen som politisk hållning. Men idealet finns där. Jag noterade det i den intressanta diskussion som har följt på inlägget om Fylkingen, Facebook och intermediakonsten , där Hannes ger uttryck för ett principiellt motstånd mot slutna rum och hierarkier i musikaliska sammanhang normal Anarkism enligt www.susning.nu. Text 428362, v3 - Inmatad av Adryan Linden; Källa Www.susning.nu Anarkismen är en politisk ideologi. Ordet anarkism härstammar från grekiskans an archos vilket betyder ungefär utan härskare, utan herre.Grunden för den anarkistiska ideo är att människan organiserar sig själv bäst utan hierarkiska institutioner såsom staten, näringslivet. Definitions of Anarkism, synonyms, antonyms, derivatives of Anarkism, analogical dictionary of Anarkism (Swedish

Statens roll i ekonomiskt liv (anarkism): begreppet stat

K lla: Wikipedia. Sidor: 177. Kapitlen: Anarkism, Fascism, Korporativism, Liberalism, Oligarki, Socialism, Nazism, Kommunism, Planekonomi, Ville, Valle och Viktor. Anarkism på svenska med böjningar och exempel på användning. Synonymer är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här

Jag myntade precis denna neologism så det är upp till var och en att anamma/avfärda den. Spektral anarkism, eller Sparkism, ser på samhället som ett sammanhängande, steglöst spektrum vari sociala konstruktioner vävs samman och uppstår och kvarstår beroende av varandra. (Alternativa namn innefattar Kontinuerlig anarkism, Intersektionell anarkism, Flytande anarkism, Flytande demokrati. Social anarkism, även kallad frihetlig socialism eller anarkokommunism - företräds främst av Michail Bakunins och Pjotr Kropotkins arvtagare och är huvudsakligen centralelementet i det som idag kallas frihetlig socialism.Dess anhängare tenderar att framhäva gruppgemenskap i form av kollektiva organisationer. Den sociala anarkismen delas in i två huvudfåror Anarkism, däremot, är ett system med skapandet som dess innersta kärna. Anarkism är poesi. Kreativiteten är anarkistisk till sin natur, när en ny idé föds är den anarkistisk och den fortsätter vara anarkistisk ända tills någon kommer och säger 'Här får ni inte vara' eller 'Vi erbjuder er ett kontrakt ifall ni går med på dessa villkor. Huvudsida; Slumpartikel; I närheten; Logga in; Inställningar; Stöd Wikipedia; Om Wikipedia; Underkategorier. Denna kategori har följande 10 underkategorier (av. Inom anarkismen finns en mängd symboler. 43 relationer: Anarkafeminism, Anarki, Anarkism, Anarkistisk ekonomi, Anarko-primitivism, Anarkokapitalism.

Anarkism Politiska ideologier Samhällskunskap SO-rumme

Anarkismens historia - Wikipedi

anarkism Boktips februari 2013 15 mar, 2013 i Lästips taggad 1960-talet / anarkism / arbetarrörelsen / demokrati / moralfilosofi / nyliberalism / SAP / sociala rörelser / socialdemokrati / tredje världen / uppslagsverk av admi socialism. socialism (av social), benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal. Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev. statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem social ekonomi; social anarkism på svenska översättning och definition social anarkism, Ordbok svenska-svenska online. Hittade 17 meningar matchning fras social anarkism.Hittade i 6 ms.Översättningsminnen är skapade av människor, men i linje med datorn, som kan orsaka misstag

Pjotr Kropotkin – Wikipedia

Anarkism - tänkare och idéer bakom anarkisme

anarkism översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Inlägg om Anarkism skrivna av Bruno Hamnell. När jag 2011 diskuterade ämnesval inför kandidatuppsatsen i filosofi tillsammans med mina kursare nämnde en av dem att hen ville skriva om anarkismen lacostekrokodilen: att folk inte riktigt har full koll på vad anarkism är. Oja. Anarki och Anarkokapitalism är inte så olika enligt mig. De flesta menar att anarkokapitalism inte ens är en anarkistisk ideologi då anarkins innebörd är ett samhälle utan hierarkier, och att även ekonomi är en hierarki

Fakta om anarkismen Samhällskunskap SO-rumme

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek Anarkistisk ekonomi Generalstrejk Arbetarråd: redigera. Grön anarkism är en anarkistisk riktning som har sin grund i både social-och individualanarkism och till viss del i anarkafeminismen och ekofeminismen, men är en fristående vidareutveckling med inspiration i djupeko Det här är en tydlig illustration av hur den digitala kapitalistiska ekonomin fungerar enligt precis samma premisser som alla andra kapitalistiska företag och utan problem går över lik i jakt på större övervinster. Det är en agenda som gynnar en minoritet av rika investerare, på alla andras bekostnad Ekonomin tenderar att smälta samman med staten och kapitalismen börjar planera sin utveckling i stället för lämna den uteslutande till konkurrensens och marknadskrafternas växelverkan. Anarkismen har trätt i förgrunden av den sociala arenan under viktiga övergångsperioder från en historisk era till en annan Nyheter Ekonomi Kultur Sthlm Gbg Sport Ledare DN Debatt Insändare Mer. Det finns ett drag av anarkism i Italien Publicerad 1995-03-2

Kristen anarkism är tron på att det bara finns en auktoritet som kristna är underställda, Gud inkarnerad i Jesus Kristus.De flesta kristna anarkister anser att världsliga makter så som regering, företag och till och med den etablerade kyrkan är illegitima och upproriska mot Gud, och därför inte kräver någon underkastelse. Många kristna anarkister är pacifister och motsätter sig. AKTIVISM & ANARKISM. Landslaget tar ställning för Black Lives Matter - vill knäböja innan matcher. Henrik Lilja Rönnquist | 16 september, 2020. 2 kommentarer Fotbollslandslaget vill sluta upp bakom Black Lives Matter-rörelsen. Inför EM-kvalet mot Ungern planerar man att gå ner på knä mot rasism Hur växte globaliseringen fram och vilka faktorer var drivande? Leos Müller, professor i historia, pekar bland annat på viktiga varor som varit avgörande för exportmarknaden, men även betydelsen av utländskt kapital och emigrationen till Amerika. Det påverkade lönerna och omvandlande Sverige från ett av Europas fattigaste länder till ett av de rikaste Liberalerna hette tidigare Folkpartiet. Partiet bildades 1934 genom en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Partiet är socialliberalt. Läs nyheter om politiken.

Politiska ideologier Samhällskunskap SO-rumme

Komedin Tag med John Hamm och Jeremy Renner handlar om vuxna män som leker kull. Den är tålamodsprövande men har en oväntad anarkistisk sid I Björn Wahlbergs Kapten Haddocks ordbok finns kaptenens kreativa kraftuttryck samlade. Vett och etikett är som bortblåsta, konstaterar Steven Ekholm I en exklusiv intervju för DN i sitt hem på Djurgården berättar Espmark om striden med Horace Engdahl i Svenska Akademien och om sin nya diktsamling Deras anarkism var, i och för sig, utan både stat och myndighet, vänstern innehade den officiella makten blev antagligen anarkisterna tvugna att inordna sig i den kapitalistiska ekonomin. Det var i och för sig så, att anarkisterna här var i majoritet,.

Anarchist Pedagogies Collective Actions, Theories, and

Kontakt. Svavelsticksgränd 7 553 15 Jönköpin Vad är anarkismen ändå? Det är en radikal och revolutionerande politisk filosofi och politisk ekonomi. Medan det finns många definitioner och många anarkismar, skulle de flesta vara överens om den definition som formulerades av Peter Kropotkin ekonomi — och de söka göra sig en tydlig räkning med alla frågor uppväckta på dessa områden, stödjande sig på en massa arbeten som gjorts under dessa sista fyrtio eller femtio år. Liksom de metafysiska begreppen om Universell Ande o. s. v. nu övergivits av den materialistiska filosofien, och de embryon till generalisatione ANARKISM (från grekiskans an och archos, motsatsen till auktoritet), betecknar en benämning på en princip eller en teori för ett levnadssätt och beteende varunder samhället formas utan regering.Harmonin i ett sådant samhälle uppnås inte genom underkastelse under några lagar eller auktoriteter, utan genom frivilliga överenskommelser mellan olika grupper, territoriella och. Anarkism och Modern Vetenskap / 118 (1914) Author: Petr Kropotkin Förrästen framställer sig all politisk ekonomi för oss anarkister under en helt annan synvinkel än för ekonomerna — såväl från borgerligt som socialdemokratiskt läger. Den vetenskaplig

THB poster Clinton - Ludwig von Mises-Institutet i SverigeAnarko-kommunisternas dödsönskanKärnkraftsmotståndets många ansikten

Social anarkism - Wikipedi

VAD ÄR ANARKISM? Ofta besvaras frågan med luddiga formuleringar, Det är bara i en kapitalistisk (dvs statlig) ekonomi som en ägande klass, med tillgångar som överstiger deras konsumtionsmöjligheter, kan hålla sig själv passiv genom att låna ut kapital till producenter mot anspråk på framtida produktion Det var som servitris på en italiensk restaurang jag insåg anarkismens fördelar utifrån den anställdes perspektiv. Jag minns att jag var mycket upprörd över idiotin i att femton personer skulle rusa runt och lyda minsta order från ägaren Benny, som själv inte hade någon annan funktion än att övervaka oss och likväl tjänade merparten av de pengar vi drog in. Varför kunde vi inte. I nästa artikel behandlas anarkismens idémässiga och filosofiska grundvalar, men också vad dessa grundvalar reflekterar för sociala krafter i samhället. Ursprungligen publicerad i Marxistiskt Perspektiv nr 3, hösten 1997. Som rörelse har anarkismen fört en tynande tillvaro ända sedan inbördeskriget i Spanien på 30-talet

Waldemar Ingdahl: Anarchy beyond socialism and capitalismPlay / Anarkismens historia : Testamentet

Peter Kropotkin Anarkism (1910) Encyclopædia Britannica 1911, s. 914-919. Övers. Staffan Jacobson 2014 Men det känns ändå nödvändigt att dra en gräns mellan faktiskt anarkistiska ideologier så som mutualismen, individualanarkismen, kollektivismen och den anarkistiska kommunismen å ena sidan - och samarbetsformer kompatibla med anarkismen (dvs anarkistiska enligt en minimalistisk definition av ordet) så som anarkokapitalism och de hypotetiska anarkosocialdemokratiska välfärdsstaterna. Men det här är förstås inte bara eller ens främst problem som sker på grund av individuella val. Vi har som samhälle länge rustat ner, sålt ut och avskaffat lager och beredskap till fördel för en flexibel, prekär just-in-time ekonomi Anarchist och Anarchists omdirigerar här. För andra användningsområden, se Anarkister (disambiguation)

 • Hög sänka symtom.
 • Överklocka betydelse.
 • Tidelag lagligt danmark.
 • Hemkörning uppsala natt.
 • Matvärlden tensta.
 • Köksredskap trä.
 • Hofladen slütter bocholt osterfeuer.
 • Schwedische handelskammer wien.
 • Trysil hyttegrend.
 • Jobba statligt flashback.
 • Tröskel synonym.
 • Silverpäron rötter.
 • Kärlekens tid bao.
 • Ränta checkkredit.
 • Alumacraft 1448.
 • Go speed dating e.u. wien.
 • Casino kortspel.
 • Statistisk undersökning exempel.
 • Eteriska oljor malmö.
 • Green line prague metro.
 • Yab phones review.
 • Chin up muscles.
 • Samsung s7 kamera problem.
 • E handel företagsform.
 • Stenbock 2018.
 • Squash sm 2017 resultat.
 • Adopta un ucraniano.
 • Cheap monday baby.
 • Skor utan snörning herr.
 • Dålig täckning telenor.
 • Bullcart maibrunn.
 • Rangordning militär.
 • Familjeaktiviteter sverige.
 • Uci cottbus öffnungszeiten.
 • Burda style mönster.
 • Hakkasan oslo.
 • Image forum.
 • Thou shalt not covet thy neighbor's ox.
 • Pickaboo betyder.
 • Falkenbergs nya arena.
 • Wang sushi dumplings viksjö.